Aşağıdakilerden hangisi bir erkeğin

kendi eşini öldürmesi için bir sebep olamaz?

Testi sonlandır.